Opbygning og program

Masterclass er opbygget i tre moduler:

Modul 1 - Digital Transformation – forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier

Første modul skaber indsigt i og forståelse for Digital Transformation og hvad det stiller af krav til organisationer og virksomheder. Der ses på de vigtigste teknologiske og digitale tendenser og de forandringer som de medfører for konkurrencelandskabet, for kunderne samt for virksomhedens organisering. Specielt går modulet tæt på, hvordan organisationer kan bruge udviklingen til at transformere strategier og forretningsmodeller samt hvilke evner, der er væsentlige at opbygge/udvikle, for at virksomheden kan stå sig godt i den digitale omstilling og indfri markedets forventninger. Der er på modulet indlagt besøg hos eller af en virksomhed, der oplever digital disruption i branchen og som i en årrække derfor har arbejdet med at ændre sine forretningsmodeller og servicetilbud.

Modul 2 - Forretningsmæssig udvikling med teknologi og data

På andet modul følges der op på forståelsen for Digital Transformation og implikationerne for strategi og forretningsmodeller, med fokus på de forandringer og muligheder, den teknologiske udvikling giver for gentænkningen af services og produkter, IT-platforme og samarbejde med og om IT. På modulet er der også fokus på, hvordan data kan anvendes til forretningsudvikling og hvordan digitale strategier kan udvikles. Der er på dette modul indlagt cases fra virksomheder, der arbejder med at skabe datadrevne innovationer samt besøg af en førende IT direktør, der fortæller om, hvordan samarbejdet mellem IT og den øvrige organisation er centralt og kan praktiseres.

Modul 3 - Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer

Tredje modul tager fat på spørgsmålet om, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab – og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale herfor. På modulet er der særligt fokus på hvilke kompetencer og mindset, der er væsentlige på forskellige ledelsesniveauer, hvordan Digital Transformation kan organiseres, hvad det kræver af medarbejderne og arbejdspladsen, og hvordan der kan arbejdes med at udfordre eksisterende forretningsmodeller og skabe radikal innovation. Der er på dette modul besøg af ledere fra danske virksomheder, der præsenterer, hvordan de arbejder med at ændre deres egen organisation og igangsætte transformationen.

Hvert modul består af to sammenhængende kursusdage med fysisk fremmøde. 

Uddannelsen udbydes i både København og Aalborg. Se kommende datoer her.

Program

Se program for København, foråret 2019 her.
Se program for Aalborg, foråret 2019 her.
Der tages forbehold for ændringer.