Et eksklusivt netværk for danske kommuner og forskere

DISIMIT netværket ledes og administreres af Digitaliseringsinstituttet ved Pernille Kræmmergaard. Netværket bestod i 2018 af 19 danske kommuner og 9 forskere.

Netværket udforsker mulighederne for at bringe de deltagende danske kommuner på forkant med den digitale udvikling.

Der er i netværket en forståelse af, at de deltagende kommuner skal tilegne sig nye begreber at begribe med, og dermed blive udfordret på egen praksis. For de deltagende forskere er der i netværket en forståelse for, at de løbende skal bidrage med nyeste forskning inden for området.

Netværket er åbent for alle såvel kommuner som forskere. 


DISIMIT har eksisteret i forskellige former siden 2009 – først som et forskningsprojekt støttet af Strategisk Forskningsråd, siden som et løst koblet netværk i perioden fra 2013 frem til 2015, og siden 2016 i den nuværende form, hvor Digitaliseringsinstituttet leder og administrerer netværket, koordinerer de forskningsrettede aktiviteter og kommunerne tegner et årligt medlemskab.

Navnet DISIMIT er en forkortelse af ”Digital Service Integration through effective Management of Information Technology” og dateres tilbage til den forskningsansøgning, der blev udarbejdet og modtog 8 mio. kr. i støtte tilbage i 2008.

Er I interesseret i, at tilmelde jer DISIMIT netværket, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.