Aktiviteter i netværket

Der afholdes i netværket tre former for aktiviteter:

  • Netværksdage
  • Webinarer
  • Workshops

Der afholdes to faste netværksdage pr. år med foredrag af internationale anerkendte forskere og indlæg af praktikere med ledelseserfaring. Dagen afrundes med adressering af dagens tema i forhold til deltagernes egen ledelsespraksis. Pernille Kræmmergaard er ansvarlig for programmet og facilitering af dagen.

Der vil i løbet af 2019 blive afholdt 10 webinarer med aktuelle og fremadrettede emner i relation til kommunernes digitale udvikling. Webinarerne giver kommunerne mulighed for, at invitere bredere ud i organisation.

Der afholdes ligeledes en række workshops, som arrangeres af forskerne i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet. Formålet er at deltagerne, såvel kommunerne som forskerne, får ny indsigt. For kommunernes vedkommende i form af ny ledelsesinspiration og for forskernes vedkommende input til eget forskningsområde og teoriudvikling.

De deltagende kommuner forpligter sig for ét år, hvor der i afslutningen af 2019 vil blive evalueret omkring netværkets form og fremtid i 2020.