Formål

Formålet med DISIMIT 2019 er at bringe kommunerne på forkant med den digitale udvikling.

Målet er at skabe et netværk, hvor teori møder praksis, og praksis møder teori ud fra den betragtning, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis.

DISIMIT 2019 afholdes som et netværkssamarbejde mellem danske kommuner og forskere. Netværket udforsker mulighederne for at bringe de deltagende danske kommuner på forkant med den digitale udvikling.

Deltagerne vil gennem deltagelse i netværket tilegne sig nye begreber, ideer, erfaringer og teorier. Netværket giver ligeledes grobund for, at en række af de deltagende kommuner og forskere, som finder et specielt emne/problemstilling relevant, kan samarbejde om emnet og i fællesskab udvikle løsninger til gavn for såvel kommunerne som forskerne.

Netværket er åbent for alle såvel kommuner som forskere.

Til netværket er der knyttet to bærende principper, som er afgørende for alle aktiviteter og for deltagelse:

  • Deltagerne skal altid kunne tage noget med sig hjem fra aktiviteter i netværket
  • Der er gensidig interesse i hinandens praksis fra de deltagende aktører