Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med førende organisationer og proceskonsulenter inden for kompetenceudvikling.

Kendetegnede for samarbejdet er en fælles ambition om at tilbyde, såvel den offentlige som den private sektor, tidssvarende uddannelsestilbud på et højt teoretisk og fagligt niveau, og hvor dette relateres til egen praksis og erfaringer.
Inden for samarbejdet udvikler vi kurser med et mere konkret og afgrænset indhold til specifikke målgrupper, samtidig med at vi udbyder vores åbne uddannelser igennem to af vores samarbejdspartnere.

DJØF

Samarbejde om kurset Digital Ledelse som udbydes to gange årligt – samt indlæg på diverse øvrige DJØF kurser og arrangementer.

DJØF

Dansk IT

Samarbejde om udbud af kurset” IT-lederen og IT-organisationens rolle” – samt eksponering af Masterclass i Digital Transformation.

Dansk IT

COK

Samarbejde om eksponering af Masterclass i Digital Transformation og Diplomclass i Digital Transformation - samt samarbejde omkring tilbud til vores deltagerne på Diplomclass i Digital Transformation om meritmulighed på 5 ECTS-point på Den offentlige Lederuddannelse på diplomniveau.

COK