De 10 evner

Testen tager 10-15 minutter at gennemføre og består af 30 spørgsmål.

Selvevalueringstesten af de 10 evner til Digital Transformation kan købes her.

Til sidst i testen bliver du bedt om, at oplyse din mail og dit navn. Resultatet af testen sendes direkte til mailen næstkommende arbejdsdag.

Adressen og navnet bruges udelukkende til dette formål og slettes efter afsendelse af rapporten.

Tages testen individuelt:

Efter du har færdiggjort testen, vil du næstkommende arbejdsdag modtage en rapport baseret på din besvarelse. I rapporten vil du kunne se, hvordan du vurderer din organisations 10 evner til digital transformation og hvordan du har vurderet spørgsmålene, der knytter sig til hver af evnerne.

Pris

200 kr. 

Tages testen som gruppe:

Alle deltagere i gruppen tager testen individuelt. Hver deltager i gruppen vil modtage en rapport den næstkommende arbejdsdag, der viser den enkeltes resultater.

Efter alle i gruppen har færdiggjort testen, vil I den næstkommende arbejdsdag modtage en rapport baseret på den samlede gruppes resultater. Udover at vise, hvordan gruppen gennemsnitligt vurderer organisationen 10 evner til digital transformation, viser den også variansen i jeres besvarelser. Variansen vises både på hver evne og for hvert spørgsmål.

Derudover vil rapporten indeholde en række anbefalinger, som vi på baggrund af resultaterne, vurderer at I vil kunne have glæde af i jeres fortsatte arbejde med digital transformation. 

Pris:

Mellem 10.000 - 15.000 kr. afhængig af antallet af medlemmer i gruppen.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050. 

De 10 evner til Digital Transformationstesten er baseret på Pernille Kræmmergaards framework over de evner, det er vigtigt at organisationen skal mestre i forbindelse med digital transformation. 

Du kan læse mere om de 10 evner i Pernille Kræmmergaards bog her eller få adgang til at se Pernilles introduktion til de 10 evner her.

Bestil De 10 evner testen (gruppe)

(10.000 kr. op til 25 deltagere & 15.000 kr. fra 26 deltagere)
(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)