Digital modenhed

Testen tager 5-10 minutter at gennemføre og består af 11 spørgsmål.

Testen er gratis og findes her.

Umiddelbart efter besvarelsen af sidste spørgsmål vil du kunne se, hvilket modenhedsniveau du vurderer din organisation er på.

Tages testen individuelt:

Umiddelbart efter din besvarelse af spørgsmålene vil du få vist resultatet. Derudover vil du kunne se, hvilket modenhedsniveau dine svar på hvert af de 11 spørgsmål befinder sig på.

Tages testen som gruppe:

Deltagerne i gruppen bedes svare på testen to gange - først om hvordan de vurderer organisationen i dag og dernæst hvad de vurderer bør kendetegne organisationen i fremtiden.

Hvis selvevalueringstesten tages som gruppe, er der dermed 22 spørgsmål og den tager ca. 20 minutter at gennemføre.

Vedkommende, der bestiller testen, vil få tilsendt en rapport, hvori gruppens samlede vurderinger over den nuværende og fremtidige ønskelige modenhed fremgår. Derudover vises variansen og spredningen i gruppedeltagernes besvarelse. Endeligt vises gruppens samlede besvarelse for hvert af de 22 spørgsmål. 

Ligesom hvis testen tages individuelt, vil de enkelte deltagere i gruppen kunne se resultatet umiddelbart efter deres besvarelse. 

Pris:

Mellem 10.000 - 15.000 kr. afhængig af antallet af deltagere i gruppen.

Ønsker du/I at tage testen som gruppe, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Modenhedstesten er baseret på Pernille Kræmmergaards teori om de 4 generationer af IT og digitalt mindset.

Du kan læse mere om de 4 generationer her eller få adgang til at se Pernille Kræmmergaard præsentere dem her.

Bestil Digital Modenhedstesten

(10.000 kr. op til 25 deltagere) & (15.000 kr. fra 26 deltagere)
(Udfyldes kun hvis du er fra en offentlig organisation)