Selvevaluering - et dialogværktøj

Hos Lederne har man valgt at anvende selvevalueringstesten for at sætte rammen for en fælles dialog i ledergruppen om organisationens digitale modenhed, styrker og svagheder.

Direktør for A-kasse & Digitalisering hos Lederne, Anne Bou Casals udtaler:

Jeg blev nysgerrig på selvevalueringstesten og tog gratis testen, fordi jeg gerne ville have mere viden om, hvor godt vores organisation er klædt på til at arbejde med digital transformation i en verden hvor traditionelle forretningsprincipper og medlemsadfærd ændrer sig hurtigere end nogensinde. Spørgsmålene der ligger i selvevalueringstesten er anvendelige, da de sætter fokus på evnerne, der skal være til stede i en eller anden grad for at kunne udføre digital transformation i en organisation. Vi har valgt at anvende selvevalueringstesten, fordi vi gerne ville introducere evnerne for vores ledergruppe og gennem besvarelsen af spørgsmålene skabe en bevidsthed om og forståelse for, hvad det er, der skal til for at kunne gennemføre digital transformation og indfri vores digitale potentiale. Det resultat vi har fået med anvendelsen af selvevalueringstesten er i første omgang en rapport, der samler viden omkring udvalgte af vores lederes vurdering af vores organisations digitale modenhed. Både det samlede resultat på evnerne er værd at studere nærmere samt naturligvis variansen – altså, hvor forskelligt vi som ledere ser på organisationens digitale modenhed
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse & Digitalisering
Lederne