CORPORATE løsninger

Vores CORPORATE løsning er for dig, der ønsker at udvikle virksomhedens eller organisationens digitale mindset og kompetencer.

CORPORATE giver dig mulighed for at anvende LEDERUNIVERSETS indhold ved aktiviteter, hvor flere deltager, for eksempel i forbindelse med interne kompetenceudviklingsforløb, uddannelsesaktiviteter, workshops, seminarer, lederudviklingsprogrammer eller strategiudviklingsprocesser.

Vi tilbyder tre forskellige CORPORATE løsninger:

CORPORATE er for dig, der ønsker selv at planlægge, koordinere, tilrettelægge og eksekvere forløbet, der udvikler din virksomhed eller organisations digitale mindset.

Du vil få adgang til alt materialet fra LEDERUNIVERSET samt procesbeskrivelser og skabeloner, der fungerer som anbefalinger til, hvordan du kan tilrettelægge forløbet og i hvilken rækkefølge deltagerne lærer om evnerne. Du vil også få adgang til at læse om cases, hvor det er beskrevet, hvordan andre har brugt materialet til at drive processen i egen virksomhed eller organisation.

SKRÆDDERSYET CORPORATE er for dig, der ønsker hjælp til at planlægge, koordinere, tilrettelægge og eksekvere dele eller hele forløbet, hvor det digitale mindset udvikles i organisationen.

Du vil få adgang til alt materialet fra LEDERUNIVERSET, samt få mulighed for at få lavet særlige videoer til dit skræddersyede forløb. Samtidig vil vi, i samarbejde med jer, lave en procesbeskrivelse, skabelon og plan for hele forløbet. Det vil også være muligt, at få oplæg med forskere fra Digitaliseringsinstituttet til workshops eller andre aktiviteter i forbindelse med forløbet. 

CORPORATE MED FACILITERINGSPLATFORM er for dig, der ikke bare ønsker et digitalt mindset, men som ønsker at yderligere understøtte forretnings- og organisationsudvikling.

Vores samarbejdspartner Acadal tilbyder en faciliteringsplatform, der er designet til at understøtte ”Challenge Based Learning”. Challenge Based Learning tager udgangspunkt i forretningsudfordringer og deltagerne vil få til opgave at løse konkrete problemstillinger, som virksomheder og organisationer har. Faciliteringsplatformen er lavet til, at sikre kontinuerlig læring, vidensdeling og samarbejde blandt deltagerne.

Herudover får I mulighed for, at have lokale tovholdere, der har overblik over deltagernes aktivitet og som kan hjælpe deltagerne under forløbet. Materialet bliver tilpasset den eller de problemstillinger forløbet opbygges omkring og forløbets varighed, form og intensitet tilpasses netop din virksomheds eller organisations behov og ønsker.